top of page

Skoler

20200807_123124.jpg

Skolen i sydhavn

Om Skolen i sydhavn:

Skolen i Sydhavnen er en helt ny skole indviet den 4 september 2015. Det giver en masse muligheder og åbner op for en sjov og spændende proces, der både kræver langsigtede visioner og omhyggelighed samt sans for detaljer.

Tlf.: 8232 50 10
Mail: skolenisydhavnen@buf.kk.dk

Adresse: Støberigade 1, 2450 København SV

Hjemmeside: https://sis.aula.dk/

20200807_142024.jpg

Ellebjergskole

Om Ellebjergskolen:

På Ellebjerg skole er vores mål at alle elever

  • skal opdage og forstå verden

  • udvikles til livsduelige, nysgerrige, demokratiske og aktive medborgere

Tlf.:  35 30 24 50

Adresse:  P. Knudsens Gade 76, 2450 København

Hjemmeside: https://ellebjergskole.aula.dk/

IMG_0505_edited.jpg

Hay skolen

Om Hay skolen:

Hay Skolen skal være et positivt alternativ til folkeskolen.
Skolen søger at skabe et skolemiljø i faste og trygge rammer, hvor lærerstaben, skolens ledelse og øvrige medarbejdere, elever og forældrekreds udviser gensidig respekt og samarbejder om at skabe de bedst mulige betingelser for en god skolegang.

Tlf.: 36 30 99 49

Mail: info@hayskolen.dk 

Adresse:  Stubmøllevej 35, 2450 København

Hjemmeside: http://hayskolen.dk/new/

20200807_160924.jpg

Strandparkskolen

Om Strandparkskolen:

Strandparkskolen er en specialskole for 93 børn, med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder i alderen 6-18 år. Vores kerneopgave er at understøtte børnenes potentialer for mest mulig indflydelse på eget liv. Med høj faglighed og engagement, har vi fokus på børnene læringsmiljø og udvikling over hele dagen.

Tlf.: 36 14 14 80

mail: strandparkskolen@kk.dk

Adresse:  Thomas Koppels Allé 10, 2450 København

Hjemmeside: https://strandparkskolen.aula.dk/

20201017_143427.jpg

Al-hikma Skolen

Om Al-hikma Skolen:

Al-Hikma skolens værdigrundlag er inspireret af den islamiske lære på den ene side og af den Grundtvig-Koldske friskoletradition på den anden side. I tråd med den Grundtvig-Koldske tradition mener vi, at ethvert menneske er et unikt og værdifuldt individ, der kan ende mange forskellige steder afhængigt af arv og miljø og den enkeltes valg i livet

Tlf.: +45 36 17 85 11

Adresse:  Ellebjergvej 50, 2450 København

Hjemmeside: http://www.alhikma.dk/

bottom of page